SEO Dashboard Guide

Detaljeret gennemgang af mulighederne i SEO Dashboard’et.

Hvad kan man se i SEO dashboard’et?

 • Skærm 1: Overblik over KPI’er for seneste 28 dage
 • Skærm 2: Overblik over KPI’er for seneste 7 måneder
 • Skærm 3: SEO Score viser udviklingen i SEO KPI’er for seneste måned
 • Skærm 4: Work space, hvor du kan researche og holde styr på optimeringer.

For at gøre guiden lidt mere realistisk, har jeg fået lov til at vise data fra Virsabi - tak for det :-)

Denne guide er til Itzy Bitzy's SEO Dashboard og ikke en standard del af Google Search Console eller Looker Studio.

Skærm 1: Overblik over seneste 28 dage

SEO Dashboard - seneste 28 dage

Her får man et overblik over de tre keywords med flest visninger og kan hurtigt filtrere billedet til at vise position og udvikling for specifikke keywords eller landing pages. Dette billede har graferne opdelt per dag.

Topbjælken fra venstre:

 1. Filter til at filtrere data på søgeterm (query).
 2. Filter til at filtrere data på landing page.
 3. Antal besøg/klik i den valgte periode og filtrering.
 4. Antal visninger i søgeresultatet i den valgte periode.
 5. Datovælger - åbner som standard på seneste 28 dage.

De to diagrammer

De to diagrammer viser daglig udvikling baseret på den valgte periode. Som standard seneste 28 dage.

 1. Udvikling i gennemsnitsposition af de mest viste søgetermer
 2. Udvikling i visninger og klik af alle søgetermer i den aktuelle filtrering.

De to tabeller

SEO Dashboard - vælg valgfri metrics

Den første af de to tabeller viser søgetermer (queries), antal visninger og gennemsnitsposition. Du kan vælge andre metrics ved at tage musen over diagrammet og klikke på ikonet. Den anden tabel viser landing pages.

Rækker med grøn baggrund betyder at søgeterm eller landing page er i top 3. Har rækken lysegrøn baggrund er søgeterm eller landing page i position 4-10 (side 1, men ikke i toppen). De gule rækker er søgetermer eller landing pages på side to eller tre (position 11-30).

Zoom på keyword - klik i tabellen

Zoom på keyword i SEO Dashboard

Her har jeg klikket på på ”mixed reality technology”. På den måde kan man "zoome” ind på den specifikke søgeterm.

I tabellen er rækken gul, hvilket betyder at keyword’et er en god mulighed fordi det har en position på side to eller tre. Vi kan nu se antallet af klik og visninger for dette keyword og diagrammet viser en nedadgående kurve i gennemsnitlig position og visninger.

Når positionen falder vil antallet af visninger som udgangspunkt også falde, da færre brugere så vil se Virsabis resultat.

I SEO-arbejdet er det nu vigtigt at finde frem til de keywords, der er mest relevante og så finde ud af, hvad man kan gøre for at optimere. Virsabi har kun en enkelt side, der vises på det keyword, så det er enkelt at forstå, hvilken side man skal arbejde med.

Zoom på landing page - klik i tabellen

Zoom på keyword i SEO Dashboard

Hvis jeg nu i stedet klikker på landing page’en /mixed-reality/ og efterfølgende fjerner filtreringen på keyword’et, kan jeg se alle de keywords siden vises for.

SEO Dashboard - nulstil filtrering

Du nulstiller filtreringen i en specifik tabel ved at holde musen over tabellen og klikke nulstil.

Vi kan se, at der er nogle gode muligheder, men ikke nogen keywords på side 1. Men det giver os en god mulighed for at arbejde med f.eks. ”what is mixed reality” og gøre indholdet bedre på siden. Her vil vi dog være oppe i toppen af vores funnel, så det kunne også være en idé at fokusere arbejdet på ”mixed reality technology” i stedet, som kan forventes at være længere nede i vores funnel, altså have højere ”purchase intent”.

Når vi har besluttet hvilket af de to keywords vi vil fokusere på er det videre arbejde at finde ud af, hvad konkurrenterne gør med deres indhold, og så finde ud af, at gøre det bedre.

Tip: Hvis du vil gemme den aktuelle filtrering, kan du højreklikke og downloade billedet som pdf – det kan være godt som reference i det videre arbejde.

Skærm 2: Overblik over seneste 7 måneder

SEO Dashboard - seneste 7 måneder

Klikker du videre til "Seneste 7 måneder" får du de samme data, men for de seneste 7 måneder. Samtidig er diagrammerne nu opdelt per måned. Filtreringsmulighederne er de samme som for "Seneste 28 dage", men du får her mulighed for at arbejde med mere data og se data over en længere periode.

Årsagen til de seneste 7 måneder er for at kunne sammenligne med ”forrige periode” inden for Google Search Console’s data. De er jo begrænset til 16 måneder. Det er derfor vi gemmer månedlige data i et regneark.

Skærm 3: Seneste måneds KPI’er og generelt overblik

SEO Dashboard - SEO Score

I skærmbilledet "SEO Score" vises data for den seneste fulde måned. Normalt er data fra Google Search Console først klar efter 3 dage, så data er normalt først klar omkring den 4. i den efterfølgende måned.

Den øverste bjælke viser de primære KPI'er sammenlignet med måneden før. Disse data overføres månedligt til regnearket med månedlige KPI’er.

Det første diagram er et funnel view, hvor man kan se andelen af klik overfor visninger.

Nederst til venstre er der en tabel med keywords på side 1. Denne tabel kan tilpasses afhængigt af, hvad man gerne vil vise.

Den øverste tabel i midten er mest beregnet til eksport af data – den viser de samme data som topbjælken. Det store diagram i midten viser udviklingen i visninger og SEO Score over 14 måneder.

SEO Score er en beregning baseret på visninger, position og klik-rate. Når den falder kan det betyde, at man har mistet positioner på side 1 og man derfor skal arbejde med sine Title tags.

Skærmen kan være god til generel rapportering.

Skærm 4: Jeres SEO værktøjskasse – Work Space

SEO Dashboard - work space

Topbjælken har her først 4 dropdown-lister. De forskellige dropdown-lister er filtreret på forskellige måder, som giver dig mulighed for hurtigt at finde frem til nye muligheder. Når du klikker på et keyword i en dropdown-liste, filtreres de to tabeller nedenfor. Listerne er sorteret alfabetisk.

 1. Dropdown-liste ”Side 1” med alle keywords på side 1 med minimum 1 visning
 2. Dropdown-liste ”Side 1 – uden brand” viser alle keywords på side 1, hvor alle keywords, der indeholder jeres brand-navn er filtreret fra.
 3. Dropdown-liste ”Muligheder” en dropdown liste med muligheder med alle keywords i position 11 – 50 over et nærmere defineret antal visninger.
 4. Dropdown-liste ”Spørgsmål” viser alle søgninger, der indeholder et spørgsmål. Det kan give værdifuld indsigt i, hvad brugere spørger om i forbindelse med jeres produkter eller brand.

De to tabeller under de 4 dropdown-lister viser dels keywords og landing pages inklusiv en sammenligning med den forrige periode.

Topbjælken har herudover et filtreringsfelt til keywords og en datovælger.

Til sidst er der et indlejret regneark (Google Sheet), hvor du (og andre) kan skrive bemærkninger om særlige tiltag i forhold til arbejdet med content og keywords.

Regnearket har nogle tabs, hvor keywords er filtreret efter gruppe (de kommer herind automatisk, når et nyt keyword bliver kategoriseret med en af de 6 keyword-grupper). Det kan være en hjælp, hvis man arbejder med mange keywords.

SEO Dashboard Guide - opdateret 2023-05-22